Локации

България

Нашата страст е прецизното земеделие вече от основаването ни през 2002 година насам. Основната ни цел е да предложим интелигентни системи за оптимизация на процесите в едно земеделско стопанство.

Румъния

Въвеждаме идеята за прецизно земеделие в румънските стопанства като предлагаме консултация и пълен цикъл от продукти и услуги, които позволяват на фермерите да постигат по-висока производителност с по-ниски разходи.

Италия

Нашата цел е да помогнем на земеделските производители в Италия при внедряването на технологии за прецизното земеделие, подобряване на почвеното здраве и обучението на кадри в земеделието.